HVEM ER VI?

 

Ringkøbing Udviklingsforum er en almennytttig forening, der understøtter udviklingen af Ringkøbing, således at det er et godt sted at bo, leve, arbejde, uddanne sig, drive virksomhed og besøge.

Ringkøbing Udviklingsforum er upolitisk og uafhængig af Ringkøbing-Skjern Kommune.

Ringkøbing Udviklingsforum har med grundlag i sin vision for Ringkøbing til formål at:

  • Skabe udvikling i Ringkøbing og understøtte nye ideer og initiativer
  • Understøtte projekterne i Helhedsplanen og sikre momentum
  • Være et koordinerende forum for alle i Ringkøbing, der ønsker at bidrage til at sikre udviklingen i Ringkøbing
  • Fremme dialog, samarbejde og fællesskab i Ringkøbing
  • Skabe commitment fra borgere, foreninger og virksomheder
  • Sikre, at Ringkøbing brandes
  • Sikre sammmenhængskraften såvel i Ringkøbing som i forhold til den øvrige del af kommunen
  • Kunne være talerør for borgere, foreninger, virksomheder med videre i Ringkøbing
  • Fastholde og udvikle Helhedsplanen som det strategiske grundlag for Ringkøbing.

 

Invitation

Informationsmøde om Ringkøbing Trail – fra fjord til fjord – Vonåen

 

Du inviteres hermed til et åbent møde om projektet

Torsdag d. 2. maj kl. 18.30 – 20.30

Mødet afholdes i Landbobankens kantine, Torvet 1, Ringkøbing. Adgang til Landbobanken sker via indgangen ved P-pladsen ved kirken.

Har du ideer og forslag til, hvordan det enestående naturområde langs Vonåen kan gøres mere tilgængelig for offentligheden, så kom og giv din mening tilkende.

Projekt Ringkøbing Trail – fra fjord til fjord – Vonåen er iværksat i et samarbejde mellem Ringkøbing Udviklingsforum og Naturkraft. Formålet med projektet er give flere mennesker adgang til naturoplevelserne langs Vonåen enten til vands eller på land. Adgangen skal ske under hensyntagen til en række forhold, der skal afdækkes nærmere i projektforløbet.

Formålet med mødet er dels at informere om ideen med projektet samt at drøfte, hvilke ideer og forslag, der kunne tænkes at indgå i projektet, og hvilke hensyn og forhold man skal være særligt opmærksom på.

Der vil være oplæg omkring ideen bag projektet ved direktør Peder Sand, Naturkraft og Hans Chr. Vestergaard fra Ringkøbing Udviklingsforum. Projektet har tilknyttet arkitektfirmaet KRADS som rådgivere. De vil give et oplæg om processen i projektet samt lægge op til en drøftelse af ideer og forslag.

Projektet er sponseret af Ringkøbing Landbobank m.fl. Formålet med projektet er at udarbejde en ansøgning om midler fra Lokale- og Anlægsfonden til gennemførelse af forskellige tiltag langs åen. Selve projektet skal afklare, hvilke tiltag der skal indgå. Der er nedsat en følgegruppe af brugere og interesserede.

Hvis du ønsker at deltage i mødet, bedes du venligst tilmelde sig på: ringkoebingudviklingsraad.nemtilmeld.dk senest søndag 28. april af hensyn til forplejning m.v.  

 

Venlig hilsen

 

Peter Sand                                    Hans Chr. Vestergaard
Direktør Naturkraft                   Formand for Ringkøbing Udviklingsforum