Bliv medlem af Ringkøbing Udviklingsforum

 

Alle i Ringkøbing, som kan tilslutte sig foreningens formål, kan blive medlem af foreningen "Ringkøbing Udviklingsforum".

 Vi har tre forskellige typer af medlemskaber:

  • Borgere/husstande i Ringkøbing - kontingent 100 kr. pr. år
  • Foreninger i Ringkøbing - kontingent 250 kr. pr. år
  • Virksomheder i Ringkøbing - kontingent 950 kr. pr. år 

Du kan melde dig ind i Ringkøbing Udviklingsforum ved at sende en mail til: kasserer@udviklingsforum.dk 

I mailen bedes du venligst angive navn, adresse, tlf. og mailadresse. Hvis du er en forening eller virksomhed, bedes du også anføre foreningens eller virksomhedens navn.

Kontingentet bedes betalt til foreningens bankkonto i Landbobanken: 7670-6828557.

Betaling af kontingent sker for et år ad gangen. Ved indbetaling gælder betalingen for resten af det år, hvor betalingen foretages.

Udmeldelse af foreningen kan ske ved henvendelse til foreningens formand, sekretær eller kasserer med mindst 14 dages skriftlig varsel til udgangen af et regnskabsår. Eventuelt indbetalt kontingent refunderes ikke.