Projekter

 

Stier i Ringkøbing

 

Stiforløb og byvandring i den indre by

Ringkøbing by opstod i midten af 1200 tallet, og blev i 1400 tallet anerkendt som købstad.

Den indre by er omkranset af Vonå, Skelbæk, bydiget og fjorden.

I arbejdet med at øge kendskabet til byens opbygning,  samarbejder vi med Bevaringsforeningen med at beskrive forskellige interesseområder, eksempelvis byens historie, arkitektur, kunst m.m.

Beskrivelserne skal være tilgængelige på forskellige medier – pjecer, Qr koder, hjemmesider, audioLink m.m.

Ved at beskrive byens historie, vil det være med til at give byens borgere, gæster og turister et kendskab og en oplevelse af byen og det liv der har været levet gennem mange tusind år.

Hvordan fjorden, arkitekturen og kunsten præger byens gader, stræder og små slipper.

En historie der fortjener at blive fortalt for alle generationer.