Projekter

 

Naturstien

Natursti (pilotprojekt)

Beton-Bioluminescens-Bæredygtighed

Natursti er et samarbejde mellem kunstnerne Anna Rosa Hiort-Lorenzen og Kasper Daugaard, Ringkøbing-Skjern Kommune og Naturkraft i Ringkøbing. Pilotprojektet omhandler udviklingen af Natursti, et offentligt kunstværk i form af en sti, der forbinder Ringkøbing by med oplevelsescenteret Naturkraft.

Naturkraft åbnede i sommeren 2020 som et oplevelsescenter, hvor man kan udforske, mærke og afprøve naturen og dens kræfter, særligt som den udspiller sig i de vestjyske landskaber. I Naturkraft er naturen gjort nærværende og håndgribelig i en videnskabelig, teknologisk omsætning. Med Natursti ønsker vi at fortsætte og udvide denne oplevelse i en kunstnerisk omsætning af den vestjyske natur. Biologi, geologi og kulturhistorie smelter sammen til historien om, hvorfor Vestjylland ser ud, som det gør – og hvordan mennesket og naturen har spillet sammen gennem tiden.

Natursti er som navnet antyder en sti, der skal forbinde Ringkøbing by og centrum med Naturkraft. En ca. 400 m lang og 3 m bred strækning for den gående gæst eller fastboende borger. Et forbindelsesled og rekreativt området. En sti i naturen, til fordybelse og oplevelse, som vil bevæge sig gennem både skov, vandløb og mere åbent terræn. Her udfolder og formidler vi den vestjyske natur og landskabets kulturhistorie i materialer, mønstre, farver og former.

Natursti er et offentligt rum og derfor tilgængeligt døgnet rundt. Vores mål er at skabe en oplevelse, der fungerer både dag og nat, i lys og mørke. Til det formål vil vi arbejde med beton og bioluminescens og kombinere deres egenskaber: Beton forener sand, sten og vand i ét materiale; de enkelte bestanddele kendetegner det vestjyske landskab i særdeleshed, mens beton som byggemateriale præger det danske land i almindelighed. Til boligbyggeri har det dog i mange år haft et dårligt og lidt slummet ry, men beton kan sagtens være raffineret og æstetisk, og skaber en organisk bro mellem natur og civilisation. Desuden giver materialet uanede muligheder, da det kan formes på alle tænkelige måder og samtidig er billigt, holdbart og stort set uden vedligeholdelse. Beton er verdens mest anvendte byggemateriale, og kendes fra de ældste civilisationer fra pyramiderne over Pantheon og frem til i dag.

Bioluminescens kendes bl.a. fra morild, et spektakulært naturfænomen i form af lysglimt i havvand; i danske farvande forårsaget af algen Noctiluca. Via kemiske processer udsender algen et stærkt lys. Denne egenskab efterligner vi i Natursti, i selvlysende mønstre, former og effekter, der tilføjer værket en ny dimension, når solen går ned. Bioluminiscens og naturens lys knytter sig også til mytologi, folklore og overtro, hvor fænomener som nordlys og morild er beskrevet i sagaer og sagn.

At bruge selvlysende materialer som vejbelysning har også et bæredygtigt aspekt, da det kan erstatte almindelig vejbelysning. Natursti vil hermed være energineutral og ikke udsende kunstigt lys.

Som det er idag er lysforurening et generelt problem i store dele af verden. Lysforurening truer menneskets sundhed og er med til at ødelægge biodiversiteten i vores natur. Næsten alle levende organismer påvirkes af kunstigt lys. Deres reproduktion og orientering forstyrres af kunstigt lys. Derfor er lysforureningen med til at reducere bio- og artsdiversiteten. At arbejde med et lavere lysniveau via brugen af selvlysende materialer, giver derfor stor mening i naturlige omgivelser.

Med pilotprojektet Natursti udvikler vi de konkrete designs, herunder form- farve- og materialeeksperimenter, samt den overordnede plan for selve anlægget. Udviklingsarbejdet sker i samarbejde med Naturkraft og Ringkøbing-Skjern Kommune – Kultur, natur og fritid.

 

Forstudie og skitser