Fjordstiens natur- og udviklingsplan

 

Ringkøbing Udviklingsforum har i samarbejde med Ringkøbing-Skjern Kommune igangsat et projekt om Fjordstiens natur- og udviklingsplan.

Formålet med planen er at få beskrevet den fremtidige natur, udformning og anvendelse af Fjordstien.

 

Fjordstien inddeles i fire delområder:

Delområde 1: Fra Havnen til Meldskiftet
Dette område omfatter tilslutningen af Fjordstien til havneområdet, området med den eksisterende legeplads mellem Toften og Borgmesterhavnen og Fjordstien frem til Meldskiftet.
I dette delområde indgår forslaget fra Børnenes By med en Svømmeamfi.

 Status 28. juni 2023 - delområde 1.

 

Delområde 2: Fra Meldskiftet til Vingevej
Dette område omfatter bl.a. området omkring Svømmehallen, idrætsanlægget og Fjordstien frem til Vingevej.
I dette område er der planlagt og godkendt en badebro ud for svømmehallen, som inddrages i projektet.

Status 28. juni 2023 - delområde 2.

28. juni 2023 - kort

 

Delområde 3: Fra Vingevej til slutningen af den nuværende Fjordsti, der enden ved P-pladsen
Dette område omfatter området ved Sorte Bakker og Surfklubben. Der er planer om udvidelse af Surfklubbens faciliteter, hvilket skal inddrages i projektet. Endvidere omfatter området ved Sorte Bakker i dag en strand og en kommunal badebro, som også skal inddrages i projektet.

 Status 28. juni 2023 - delområde 3.

 

Delområde 4: Fra slutningen af den nuværende Fjordsti ved P-pladsen til Fiskehusene
Der er forslag om at forlænge Fjordstien fra den nuværende P-plads frem til Fiskehusene. Her vil stisystemet kunne kobles til stisystemet ved Naturbydelen.
Vinderen af Idéprisen 2023 er netop forslaget om forlængelse af Fjordstien på dette område. Dette vinderforslag vil derfor danne grundlag for denne del af projektet.

 Stiforslag nr. 1, incl. §3 beskyttet natur.

Stirundtur via Naturbydelen.

 

Alle borgere har mulighed for at bidrage til dette projekt. Hvis du er interesseret i at indgå i en eller flere af projektgrupperne, der hver især arbejder med et af de fire delområder, kan du melde dig ved at sende en mail til: mail@udviklingsforum.dk og anføre, hvilke(t) delområde(r), du gerne vil bidrage til. Husk at anføre dit navn, mailadresse og telefonnr.   

 

Klik for at læse artikel i Dagbladet Ringkøbing-Skjern den 21. april 2023.

 

Bilag: 

·        Projektbeskrivelsen

·        Poul Gregersens præsentation ved generalforsamlingen d. 9.3.2023

·        Vinderen af Idéprisen – forlængelse af Fjordstien – delområde 4

·        Svømmeamfi – delområde 1