Projekter

 

Ringkøbing Udviklingsforum er engageret på forskellig vis i disse projekter:

 

Stiforløb rundt om Ringkøbing

Ringkøbing skal være en stærk natur- og kulturby i Naturens Rige.

Med fjorden, naturen og kulturarven som omdrejningspunkt for et mangfoldigt og aktivt liv.

Grønne korridorer med skønne naturkvaliteter, rekreative aktiviteter og gode stiforbindelser skal skabe sammenhæng i byen – fra byens kant til byens centrum – fra det åbne land til fjorden.

Stiforløbene skal åbne kendskabet til byens kultur og natur,  med respekt for landskabet.

Med et ønske om at byens borgere, gæster og turister får nemt ved at skabe sig et overblik over Ringkøbing, arbejdes der i samarbejde med forskellige interessegrupper med etablering af 2 stiforløb - et rundt om Ringkøbing samt den indre by.

Stiforløbet rundt om Ringkøbing skal være med til at skabe kendskab,  sammenhæng og tilgængelighed i hele byen, mellem de ydre og indre boligområder og de forskellige aktiviteter – eksempelvis Alkjær Lukke, Naturkraft, Den blå Trail, Ringkøbing K, Rofi Centret og kommende projekter.

 

 

  

Naturkraft

Frivillige stod for guidede ture til byggepladsen under konstruktionen af Naturkraft. Klik for at læse artikel i Dagbladet Ringkøbing-Skjern.

 

Vonåen – Det Blå Trail

Klik her for at læse mere om Vonåen

Klik her for at læse en projektpræsentation

 

Som et delprojekt er gennemført anlæg af stisystem fra Vesterhede via Hegager å til Vonå Engbro med en bro/spang over Hegager å.

Dette delprojekt er støttet af:

EU – LAG Lemvig, Ringkøbing-Skjern

Friluftsrådet