Bestyrelsen

Hans Christian Vestergaard

Formand

Repræsenterer: Borger

Tlf.: 2275 6772
Mail: hcv@hcvestergaard.dk

Derfor er jeg med i bestyrelsen: Jeg var formand for den arbejdsgruppe, der som et led i Helhedsplanen oprettede det nye Udviklingsforum. Jeg brænder for at kunne bidrage til nye initiativer og udviklingsprojekter, hvor vi sammen med byens borgere, foreninger og virksomheder kan gøre Ringkøbing endnu mere attraktiv at bo, leve og arbejde i.

Jeg arbejder som chefkonsulent i ledelse, organisering og rekruttering for offentlige virksomheder i konsulentfirmaet H.C.Vestergaard. Jeg er medlem af Ringkøbing Big Band og Rotary.    

Christina Hedegård

Næstformand

Repræsenterer: Borger

Tlf.: 2125 8119
mail: dgihedegaard@gmail.com

Martine Brumsbjerg

Medlem

Repræsenterer: Ringkøbing-Skjern Ungdomsråd

Tlf.: 5183 5824
Mail: martine.brumsbjerg@outlook.dk

Derfor er jeg med i bestyrelsen: Jeg er med i Ringkøbing Udviklingsforum, fordi det er vigtigt, at der sidder nogle og arbejder på at udvikle Ringkøbing som by, som virkelig brænder for det og synes, det er enormt spændende og vigtigt. Jeg kan godt lide, at RUF ikke har interesser i at sælge noget for salgets skyld eller opnå noget blot for at opnå noget, men vitterligt ønsker alle i Ringkøbing en så god by som muligt. Desuden er det vigtigt, at der sidder unge med i sådan en bestyrelse, da ungdommen er en del af udviklingen og fremtiden i Ringkøbing.

Carsten Stubkjær Mumm

Medlem

Repræsenterer: Skolebestyrelsen, Alkjær Skole

Tlf.: 2020 1617
Mail: carsten@stubkjaer-mumm.dk

Jacob Muldkjær Rasmussen

Medlem

Repræsenterer: Ringkøbing Handelsforening

Tlf.: 2242 3099
Mail: jacob@ringkoebing.dk

Derfor er jeg med i bestyrelsen: Som en naturlig del af mit job som by-chef interesserer jeg mig for byens og handelslivets udvikling.

Handelslivets udvikling hænger sammen med byens generelle udvikling, og derfor er det vigtigt, at vi er knyttet tæt sammen.

Flemming Merrild

Medlem

Repræsenterer: Ringkøbing Sejlklub

Tlf.: 5052 4069
Mail: flm@kop-kande.dk

Derfor er jeg med i bestyrelsen: Et aktivt og velfungerende nærmiljø er afgørende for fremtidsmulighederne for vores område. Og intet kommer af sig selv. Det er os, lokalbefolkningen, beboerne, der selv skal skabe grobunden for og udviklingen af vores fremtid.

Jeg er formand for Ringkøbing Sejlklub, og dermed repræsenterer jeg foreningerne i bestyrelsen. I det aktive og velfungerende nærmiljø er foreningerne én af hjernestenene. Ringkøbing Udviklingsforums opgave er at samle alle hjørnestenene, så vi i samarbejde kan rejse en bygning, vi i fremtiden kan bo i.

Julie Vesterby

Medlem

Repræsenterer: Virksomheder

Tlf.: 2223 0314
Mail: julievesterby@gmail.com