Bestyrelsen

Hans Christian Vestergaard

Formand

Repræsenterer: Borger

Tlf.: 2275 6772
Mail: hcv@hcvestergaard.dk

Derfor er jeg med i bestyrelsen: Jeg var formand for den arbejdsgruppe, der som et led i Helhedsplanen oprettede det nye Udviklingsforum. Jeg brænder for at kunne bidrage til nye initiativer og udviklingsprojekter, hvor vi sammen med byens borgere, foreninger og virksomheder kan gøre Ringkøbing endnu mere attraktiv at bo, leve og arbejde i.

Jeg arbejder som chefkonsulent i ledelse, organisering og rekruttering for offentlige virksomheder i konsulentfirmaet H.C.Vestergaard. Jeg er medlem af Ringkøbing Big Band og Rotary.    

Christina Hedegård

Næstformand

Repræsenterer: Borger

Tlf.: 2125 8119
mail: dgihedegaard@gmail.com

Derfor er jeg med i bestyrelsen: Vores mission er at styrke handlekraft og engagerede fællesskaber, som bidrager til udvikling i Ringkøbing. Det aktive medborgerskab er en essentiel grundsten for at forankre og solidere aktiviter skabt af borgerne. Hos den enkelte borger ligger en enorm drivkraft og passion for at skabe aktiviter set ud fra egen virkelighed og til glæde for mange andre. Denne drivkraft vil jeg som bestyrelsesmedlem i RUF gerne være med til at fostre og understøtte. Jeg ser mig selv som en ildsjæl, der brænder for fællesskaber, der i samarbejde skaber noget sammen. 

Martine Brumsbjerg

Medlem

Repræsenterer: Ringkøbing-Skjern Ungdomsråd

Tlf.: 5183 5824
Mail: martine.brumsbjerg@outlook.dk

Derfor er jeg med i bestyrelsen: Jeg er med i Ringkøbing Udviklingsforum, fordi det er vigtigt, at der sidder nogle og arbejder på at udvikle Ringkøbing som by, som virkelig brænder for det og synes, det er enormt spændende og vigtigt. Jeg kan godt lide, at RUF ikke har interesser i at sælge noget for salgets skyld eller opnå noget blot for at opnå noget, men vitterligt ønsker alle i Ringkøbing en så god by som muligt. Desuden er det vigtigt, at der sidder unge med i sådan en bestyrelse, da ungdommen er en del af udviklingen og fremtiden i Ringkøbing.

Carsten Stubkjær Mumm

Medlem

Repræsenterer: Skolebestyrelsen, Alkjær Skole

Tlf.: 2020 1617
Mail: carsten@stubkjaer-mumm.dk

Jacob Muldkjær Rasmussen

Medlem

Repræsenterer: Ringkøbing Handelsforening

Tlf.: 2242 3099
Mail: jacob@ringkoebing.dk

Derfor er jeg med i bestyrelsen: Som en naturlig del af mit job som by-chef interesserer jeg mig for byens og handelslivets udvikling.

Handelslivets udvikling hænger sammen med byens generelle udvikling, og derfor er det vigtigt, at vi er knyttet tæt sammen.

Kirsten Høy Andersen

Medlem

Repræsenterer: Rotary

Tlf.: 2278 7545
Mail: kirsten@rabhoyt.dk

Derfor er jeg med i bestyrelsen:
Som repræsentant for Rotary, og som enhver anden rotarianer, har jeg et naturligt ønske om at tage et socialt ansvar, men brænder i særdeleshed for at gøre en forskel i lokalområdet og den by, som jeg efter 12 år med uddannelse, udlands- og karriereeventyr endelig er flyttet hjem til igen. Derfor glæder jeg mig over, gennem Ringkøbing Udviklingsforum, at kunne få lov til at bidrage til Ringkøbings fremtidige udvikling og sikre at byen fortsat vil være et godt sted at bo, leve, arbejde, uddanne sig, drive virksomhed og besøge.