Kommende møder i Ringkøbing Udviklingsforum

Næste bestyrelsesmøde afholdes d. 12. juni kl. 19-21.

Næste fællesmøde for bestyrelse, revisor og suppleanter afholdes d. 24. oktober kl. 19-21.