Bliv medlem af Ringkøbing Udviklingsforum

 

Alle i Ringkøbing, som kan tilslutte sig foreningens formål, kan blive medlem af foreningen "Ringkøbing Udviklingsforum".

 Vi har tre forskellige typer af medlemskaber:

  • Borgere/husstande i Ringkøbing - kontingent 100 kr. pr. år
  • Foreninger i Ringkøbing - kontingent 250 kr. pr. år
  • Virksomheder i Ringkøbing - kontingen 250 kr. pr. år 

Du kan melde dig ind i Ringkøbing Udviklingsforum ved at klikke på "Indmeldelse" herunder (åbner i nyt vindue).

 

Indmeldelse - tryk her

 

Ringkøbing Udviklingsforum modtager betaling med betalingskort. Enten betales kontingentet ved anvendelse af betalingskortet ved selve oprettelsen af medlemsskabet eller det betales ved overførsel af kontingentbeløbet til foreningens bankkonto i Landbobanken: 7670-6828557.
Husk at anføre navn, adresse og e-mail samt evt. den foreninge eller virksomhed, medlemsskabet vedrører.    

Betaling af kontingent sker for et år ad gangen. Ved indbetaling gælder betalingen for resten af det år, hvor betalingen foretages.

Udmeldelse af foreningen kan ske ved henvendelse til foreningens formand, sekretær eller kasserer med mindst 14 dages skriftlig varsel til udgangen af et regnskabsår. Eventuelt indbetalt kontingent refunderes ikke.