Projekter

 

Ringkøbing Udviklingsforum er engageret på forskellig vis i disse projekter:

 

Stiforløb rundt om Ringkøbing

Ringkøbing skal være en stærk natur- og kulturby i Naturens Rige.

Med fjorden, naturen og kulturarven som omdrejningspunkt for et mangfoldigt og aktivt liv.

Grønne korridorer med skønne naturkvaliteter, rekreative aktiviteter og gode stiforbindelser skal skabe sammenhæng i byen – fra byens kant til byens centrum – fra det åbne land til fjorden.

Stiforløbene skal åbne kendskabet til byens kultur og natur,  med respekt for landskabet.

Med et ønske om at byens borgere, gæster og turister får nemt ved at skabe sig et overblik over Ringkøbing, arbejdes der i samarbejde med forskellige interessegrupper med etablering af 2 stiforløb - et rundt om Ringkøbing samt den indre by.

Stiforløbet rundt om Ringkøbing skal være med til at skabe kendskab,  sammenhæng og tilgængelighed i hele byen, mellem de ydre og indre boligområder og de forskellige aktiviteter – eksempelvis Alkjær Lukke, Naturkraft, Den blå Trail, Ringkøbing K, Rofi Centret og kommende projekter.

 

Stiforløb og byvandring i den indre by

Ringkøbing by opstod i midten af 1200 tallet, og blev i 1400 tallet anerkendt som købstad.

Den indre by er omkranset af Vonå, Skelbæk, bydiget og fjorden.

I arbejdet med at øge kendskabet til byens opbygning,  samarbejder vi med Bevaringsforeningen med at beskrive forskellige interesseområder, eksempelvis byens historie, arkitektur, kunst m.m.

Beskrivelserne skal være tilgængelige på forskellige medier – pjecer, Qr koder, hjemmesider, audioLink m.m.

Ved at beskrive byens historie, vil det være med til at give byens borgere, gæster og turister et kendskab og en oplevelse af byen og det liv der har været levet gennem mange tusind år.

Hvordan fjorden, arkitekturen og kunsten præger byens gader, stræder og små slipper.

En historie der fortjener at blive fortalt for alle generationer.

 

 

Ringkøbing Station

Nye aktiviteter i den gamle stationsbygning. Klik her for at læse artikel om projektet i Dagbladet Ringkøbing-Skjern.

Se en video omkring projektet her:

 

Naturkraft

Frivillige stod for guidede ture til byggepladsen under konstruktionen af Naturkraft. Klik for at læse artikel i Dagbladet Ringkøbing-Skjern.

 

Vonåen – Det Blå Trail

Klik her for at læse en projektpræsentation

 

Høringer

Ringkøbing Udviklingsforum har givet høringssvar i relevante sager.

Høringssvar angående dagligvarebutikker - klik for at læse mere.
Høringssvar angående projekter i helhedsplanen - klik for at læse mere.